03
maj

Nyfikenhet – en viktig faktor i allt lärande

Hej Jan! Hur tycker du det är att arbeta i Ljungbergsfondens styrelse?

Ett väldigt viktigt uppdrag som ger mig möjlighet att stödja viktiga projekt som bidrar till industrins utveckling.

Har du någon fråga du brinner extra mycket för?

Min övertygelse är att nyfikenhet är en viktig faktor i allt lärande – att få utveckla och stödja de som kan väcka nyfikenheten på naturvetenskap och teknik och att visa på vad ett industrijobb kan innebära, det är viktigt för mig.

Vad är det viktigaste med Ljungbergsfondens arbete?

Att investera i projekt som kan bidra till kompetensförsörjningen i industrin så att Dalarna fortsätter att varande en ledande industriregion.

Vilken skillnad skulle du säga att Ljungbergsfonden gör?

Ljungbergsfonden bidrar att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik vilket leder till att fler söker sig till tekniska och naturvetenskapliga inriktningar på gymnasiet.

Om Erik Johan Ljungberg hade levt idag, vad skulle du ha velat fråga honom?

Hur ska vi tänka kring utbildning i den tid vi nu lever, då utvecklingen går så fort , hur skapar vi ett helhetstänk i ett samhälle som kräver så mycket av specialisering.

Klicka här för att se hela styrelsen…