11
maj

”Ljungbergsfondens investeringar gör skillnad för framtiden”

Mari Jonsson, kommunalråd i Borlänge kommun, är nästa på tur att berätta om sitt styrelsearbete i Ljungbergsfonden.

Hej Mari! Hur tycker du det är att arbeta i Ljungbergsfondens styrelse?

Det är en förmån att få företräda sin kommun i denna styrelse. De investeringar som Ljungbergsfonden gör i barn och ungas utbildning och samhällsutveckling gör skillnad för framtiden.

Har du någon fråga du brinner extra mycket för?

Viktigt att se helheten i fondens investeringar i de ansökningar vi beviljar/de arbete fonden gör. Kommer detta beslut/aktivitet bidra till den förändring som behövs? Att tidigt väcka engagemang för teknik i olika former vidgar intresset för att utbilda sig inom området framöver.

Vad är det viktigaste med Ljungbergsfondens arbete?

Att den framtidstro, anda som Erik Johan Ljungberg hade under sin levnad lever vidare. Han var en stor föregångare som såg nödvändigheterna av entreprenörskap och innovation och det i ett jämställt samhälle.

Vilken skillnad skulle du säga att Ljungbergsfonden gör?

Stor skillnad för de verksamheter som fonden investerar medel i. Det ger möjligheter som bidrar till positiva förändringar under utbildningstiden för barn och unga, men kan också vara den ”guldkant” som tillförs verksamheten. Fonden bidrar till en teknikutveckling som i många fall inte varit möjlig annars.

Om Erik Johan Ljungberg hade levt idag, vad skulle du ha velat fråga honom?

Med all kunskap Du har kring teknik, innovationskraft och entreprenörskap, vad ska vi göra för att nå nödvändiga klimatmål för att klara en hållbar värld över tid?