11
aug.

Ljungbergs lustbåt stannade på ritbordet

För exakt 130 år sedan – sommaren 1890 – får Erik Johan Ljungberg en ritning från Hernösands Verkstads Aktiebolag. Den visar vad som beskrivs som ”Förslag till Lustbåt för Herr Direktör E J Ljungberg”, men ingenting tyder på att båten någonsin byggdes.

Ritningen finns på Arkivcentrum Dalarna i Falun tillsammans med ett stort antal noggrant dokumenterade brev och andra dokument som rör Ljungbergs liv och gärning. Däremot verkar det inte längre existera några handlingar kring lustbåten, inga förfrågningar från Ljungberg till företaget i Härnösand och inte heller några brev från Hernösands Verkstads Aktiebolag. 

Båten ska enligt ritningen vara 26 fot lång, alltså cirka 7,8 meter. En motor är placerad i båtens mitt för att ge maximal stabilitet. Som skydd mot sol och regn har fartyget ett tak, förmodligen av grovt tyg eller kapellväv. I aktern fladdrar unionsflaggan. Unionen mellan Sverige och Norge är ännu inte upplöst.

Erik Johan Ljungbergs intresse för och kunskaper om teknik i vid bemärkelse är välkända. När det gällde kärnverksamheten vid Stora Kopparberg var det få – om ens någon – som överträffade Ljungberg själv. Flera av hans patent kom till praktisk användning inom företaget. Han hade en imponerande kompetens också inom helt andra områden.

Steget till att bli en engagerad båtägare är inte speciellt långt. Teknikintresset fungerar som en drivkraft. Det är inte svårt att föreställa sig disponent Ljungberg – iklädd ljus sommarkostym och med en halmhatt på huvudet – som entusiastisk skeppare som bjuder kunder och goda vänner på turer på Dalälven, Runn och Siljan.

Hur etablerades då kontakten mellan det geografiskt ganska avlägsna Hernösands Verkstads Aktiebolag och Ljungberg? Det är ingenting som vi vet med säkerhet, men en intressant koppling finns.

Samma år som ritningen till lustbåten togs fram – alltså 1890 – levererade företaget i Härnösand ett ångföretag till Dalarna. Det fick namnet S/S Flottisten och användes som inspektionsfartyg med Rättvik som hemmahamn. Beställare var Flottningsföreningen på Siljan.

Det är mycket sannolikt att Ljungberg kände till S/S Flottisten. Avståndet från Falun till Siljan är kort. Dessutom tillhörde timmerflottningen den egna branschen. Hernösands Verkstads Aktiebolag startades redan 1871 och fick en lång och turbulent historia med många ägarbyten, namnbyten, produktinriktningar och omstruktureringar fram till nedläggningen 1999.

Någon beställning från Erik Johan Ljungberg på en lustbåt blev det aldrig. Båten stannade av allt att döma på ritbordet. Varför är svårt att idag spekulera om.