24
aug.

Ljungberg i trä

I Föreningsparken i Borlänge finns en träskulptur att beskåda.

Det är motorsågsskulptören Torbjörn Lindgren från Leksand som har skapat alstret, där han ur en fyra meter hög lärkstubbe sågat fram ett konstverk som träskulptur_borlänge_1visar personligheter från trakten. En av personerna är Erik Johan Ljungberg som tronar fram med bestämd uppsyn.

Men någon träskalle var Erik Johan inte på något sätt. Däremot var träindustrin en viktig del i det imperium har var med och byggde upp i Stora Kopparberg Bergslags AB. Träbranschen var en av hörnstenarna i verksamheten tillsammans med gruvindustrin och pappersindustrin.

Efter flera års förhandlingar förvärvade Bergslaget år 1885 det strategiskt viktiga sågverket i Skutskär, som på den tiden var Europas största. Sågverkstraditionerna är gamla i trakterna kring Skutskär, redan i mitten av 1500-talet fanns Kronosågen vid Älvkarlebyfallen. Skutskärsköpet ses som en av de strategiskt viktigaste händelserna i Bergslagets historia då man fick direktkontakt med kusten samt tillgång till mycket värdefulla skogsresurser som ingick i köpet.

Ljungberg såg så klart genast nya möjligheter och ville bredda verksamheten till att även omfatta cellulosa. 1894 var grunden till en kemisk trämassafabrik färdig där anläggandet skedde under personlig ledning av Ljungberg själv.

Utbyggnader och moderniseringar av Skutskärs cellulosafabrik skedde kontinuerligt under början av 1900-talet, och idag har bruket alltså en över hundraårig historia att se tillbaka på, där Ljungbergs initiativ har stor betydelse.

 

 

träskulptur_borlänge_3