10
jan.

Ljungberg förstod vikten av hållbarhet

Hej Pontus! Hur tycker du det är att arbeta i Ljungbergsfondens styrelse som ordförande?

Jag ser det som en stor ära att vara ordförande i Ljungbergsfonden. Det är en institution med starka historiska band som fullgör en väldigt viktig uppgift för samhället, näringslivet och unga människors framtid. 

Har du någon fråga du brinner extra mycket för?

Ljungberg var en industriell föregångare, men också en person som förstod vikten av hållbarhet – för samhälle, industri och människor. Detta är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. 

Vad är det viktigaste med Ljungbergsfondens arbete?

Att ge barn och ungdomar möjlighet att utbilda sig och skaffa spetskompetens och därigenom förverkliga sina drömmar.
På lång sikt ser jag det som Ljungbergsfondens uppgift att bidra med kompetensförsörjning och därmed se till att svensk industri är världsledande inom den hållbara bioekonomin.

Vilken skillnad skulle du säga att Ljungbergsfonden gör?

Ljungbergsfonden bidrar till att stimulera ungdomars intresse för naturvetenskap, teknik och entreprenörskap – ovärderliga egenskaper om Sverige i framtiden skall behålla sin konkurrenskraft.  

Om Erik Johan Ljungberg hade levt idag, vad skulle du ha velat fråga honom?

Hur tycker du att vi skall stimulera innovation på så sätt Sverige även i framtiden kan skapa världsledande uppfinningar och lösningar – särskilt sådana som löser våra miljömässiga utmaningar.