30
okt.

Invigning av skylt på Kvarnsvedens Pappersbruk

Mikko Jokio, VD Kvarnsvedens Pappersbruk och Jan Moritz, VD Ljungbergsfonden, invigde den 29 oktober 2013 brukets nya skylt om Erik Johan Ljungberg, grundare av Kvarnsvedens Pappersbruk.

mikko och jan okt 2013_skylt kp

 

 

 

 

 

 

 

Här följer hela skylttexten författad av Sören Karlsson:

ERIK JOHAN LJUNGBERG GRUNDADE PAPPERSBRUKET I KVARNSVEDEN

Den 1 november 1900 ägde invigningen av pappersbruket i Kvarnsveden rum och sammanföll med Erik Johan Ljungbergs 25-årsjubileum som disponent för Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Ljungberg var personligen djupt engagerad för att förverkliga planerna på pappersbruket.

Pappersbruket i Kvarnsveden fick en nyckelroll i utvecklingen av den svenska tidningspapperstillverkningen. Med pappersbruket breddades dessutom verksamheten inom Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag.

Pappersbruket i Kvarnsveden startade med två pappersmaskiner. Ytterligare fyra maskiner tillkom åren närmast därefter. Det återspeglar den kraftigt ökande efterfrågan på tidningspapper, inte minst på exportmarknaden.

Erik Johan Ljungberg betydde mycket för framväxten av Borlänge. Genom hans insatser – främst pappersbruket i Kvarnsveden och Domnarvets Jernverk – expanderade Borlänge snabbt. Ljungberg betraktas som en av Sveriges genom tiderna mest framstående industrimän, men han grundade också yrkes- och hushållsskolor, bland annat i Borlänge, och var en förgrundsgestalt inom utbildning och vetenskap.

Hans tankar präglar idag arbetet i Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, vars uppgift är att öka intresset för och utveckla kvaliteten på utbildningar i naturvetenskap, teknik och entreprenörskap i Sverige.