31
okt.

Fler studenter på skogsutbildningarna

Ljungbergsfonden möjliggör för SLU att verka för att få fler studenter intresserade av skogsutbildningarna. Nedan kan man läsa SLU:s pressmeddelande.

Storsatsning ska ge fler studenter på skogsutbildningar.

SLU satsar stort på att stärka intresset för skog hos unga. Basen i satsningen är ett digitalt, forskningsbaserat läromedel som lanseras på Sveriges gymnasieskolor hösten 2021. Det är Ljungbergsfonden som investerar i projektet, som ska ge fler sökande till skogsutbildningar.

Utgångspunkten för satsningen är skogssektorns behov av kvalitativ kompetensförsörjning. Samtidigt har antalet sökande till skogsutbildningar minskat gradvis under en längre tid. Projektet ska göra skog intressant och personligt relevant för unga i deras tankar om framtid och utbildning. Det övergripande målet är att fler söker till SLU:s skogsutbildningar.

– Vår analys visar att det absolut viktigaste för unga idag är säkra jobb och många valmöjligheter. Därför blir jobb vår ingång till att prata skog. Det är en glädjande insikt, eftersom det finns gott om både jobb och valmöjligheter för skogsutbildade, säger Anders Alanärä, forskare på SLU och initiativtagare till projektet.
Grunden i satsningen är ett digitalt, forskningsbaserat läromedel om skogens roll för en hållbar framtid. Läromedlet består av ett antal lättanvända och flexibla lektionspaket, och ett smörgåsbord av övningar, laborationer och filmer. SLU-forskare borgar för vetenskaplig kvalitet och spets. Ambitionen är att läromedlet även ska ligga i digital och pedagogisk framkant. Därför består teamet av personer med erfarenheter inom undervisning och läromedel, skog, spelifiering och digitala lärverktyg.

– Det känns stimulerande och viktigt att jobba med ett läromedel som knyter an till aktuell forskning både inom utbildningsvetenskap och ämnen kopplade till skog. Det är rätt unikt, säger Anna Lodén, som arbetar med läromedlet. Anna Lodén är läromedelsförfattare, gymnasielärare och nu doktorand på Lärarhögskolan vid Umeå universitet.
Projektet är ett viktigt bidrag till SLU:s strategiska satsning på ett flexiblare och mer attraktivt utbildningsutbud. De nya skogsutbildningarna möter sektorns behov av kompetens, liksom ungas preferenser kring utbildning.

Mer om läromedlet

Läromedlet riktar sig främst till naturbruksgymnasiet och högskoleförberedande gymnasieprogram, men kan användas för alla gymnasieelever och (efter viss anpassning) för högstadiet. Det matchar gymnasiets läroplan väl, liksom det centrala innehållet i ett tiotal ämnen, till exempel naturkunskap, biologi och geografi. Den första versionen innehåller lektioner om klimat och hållbar utveckling, kolbindning och kolets kretslopp, biobaserade råvaror, cirkulär bioekonomi och den svenska skogsdebatten. Fler lektioner kommer att läggas till framöver. Innehållet är tvärvetenskapligt, och det tänkta upplägget lämpar sig väl för ämnesövergripande undervisning. Lärare kan anpassa materialet efter sina undervisningsmetoder och elevers olika behov. Under november testas den första versionen av drygt femtio lärare över hela Sverige. Läromedlet lanseras hösten 2021.”