21
nov.

Carl Larsson gästades av Ljungberg

Carl och Karin Larsson fanns i samma vänkrets som Erik Johan Ljungberg. Ett av bevisen på detta finns bevarat på Carl Larsson-gården. Carl och Karin hade en lite annorlunda variant på gästbok för de gäster som stannade kvar över natten efter festligheterna. De skrev helt enkelt sina namn på insidan av sängluckorna som var vanliga på den här tiden. På bilderna ser vi Erik Johan Ljungbergs namn och han var i fint sällskap med t ex Selma Lagerlöf och Anders Zorn.