16
mars

Avancerad teknik kräver ökad kompetens

Hjärnkraft

Morgondagens sågverk är högteknologiska processindustrier. För att få mesta möjliga effekt ur den avancerade tekniken krävs ökad kompetens – på alla nivåer i företaget. I detta nummer av Hjärnkraft fokuserar vi på välutbildade tekniker. Nyckelmedarbetare som tillsammans med motiverade operatörer kan lyfta både produktivitet och kvalitet. Förmågan att lösa problem och teknisk kompetens är väsentligt att beakta vid rekrytering av civilingenjörer.

Mårten Ericsson – Industriarbetsgivarna www.industriarbetsgivarna.se/
Jan Moritz – Ljungbergsfonden

bild hjärnkraft

Detta nummer av Hjärnkraft är producerat av Industriarbetsgivarna med stöd av Ljungbergsfonden.
Exemplar kan beställas från helena.m.lindgren@storaenso.com