17
nov.

”Att vi jobbar i hela utbildningskedjan är en framgångsfaktor”

Johan Lindman, Senior Vice President för Stora Enso Biomaterials, har varit ordförande i Ljungbergsfondens styrelse sedan 2008.

Hej Johan! Hur tycker du det är att arbeta i Ljungbergsfondens styrelse?

Det är roligt och känns meningsfullt. Jag upplever att vi gör nytta i de projekt vi finansierar.

Har du någon fråga du brinner extra mycket för?

Att vi jobbar i hela utbildningskedjan från förskolan till universitetet med en sammanhållen röd tråd med fokus på naturvetenskap, teknik, skog och entreprenörskap.

Vad är det viktigaste med Ljungbergsfondens arbete?

Att vara både relevanta för dagens behov och framsynta för morgondagens behov. Uthållighet i våra investeringar i såväl hög- som lågkonjunktur genom att disponera vår finansiella styrka.

Vilken skillnad skulle du säga att Ljungbergsfonden gör?

Vi kan initiera och sätta igång projekt som är angelägna genom våra finansiella initiativ.

Om Erik Johan Ljungberg hade levt idag, vad skulle du ha velat fråga honom?

Vilka utvecklingsområden ser du som mest relevanta för ungdomars utveckling idag?