24
maj

4,5 miljoner investerades i entreprenörskap

Ljungbergsfonden beslutade att investera 4,5 Mkr i entreprenörskapsprojekt vid styrelsemötet den 9 maj.

Investeringarna går till Ung Företagsamhet som beviljades 3 460 000 kr för perioden 2017-2019. Venture Cup var det andra projektet att beviljas investeringsmedel, totalt 1 110 000 kr för samma period.

”För Ljungbergsfonden är det viktigt med entreprenörskap för det handlar om långsiktig samhällsutveckling och kompetensförsörjning. Entreprenörskap är viktigt för utveckling av både regionerna vi verkar i och samhället i stort men också för individerna som deltar. UF är en fantastisk möjlighet att få träna på att starta ett eget företag med allt vad det innebär samtidigt som det utvecklar entreprenöriella medarbetare. I Venture Cup får man öva på att se affärsnyttan och oavsett om man ska starta eget eller bli anställd så är det viktigt att hela tiden se utvecklingsmöjligheter och affärsnyttan för verksamheten. Därför har vi valt att satsa på dessa projekt”, säger Sara Jons, VD Ljungbergsfonden.

Cecilia Nykvist, VD på Ung Företagsamhet, ser med spänning på framtiden. ”Vi är mycket tacksamma för att Ljungbergsfonden fortsätter satsa på Ung Företagsamhet. Tillsammans kommer vi medverka till ökat entreprenörskap och teknikutveckling”, säger Cecilia.

Emilie Lidgard, regionansvarig på Venture Cup, är mycket glad över beskedet: ”Ljungbergsfonden gör det möjligt för oss att uppnå visionen om att entreprenöriellt tänkande ska vara ett av verktygen man får under sina akademiska studier. Tack vare Ljungbergsfondens investering har Venture Cup möjlighet att fortsätta utveckla arbetet med att främja entreprenörskap på Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och på Karlstads Universitet, samt skapa förutsättningar för att fler ska få träna och utveckla sin entreprenöriella förmåga i regionen. Vi är också mycket glada för att Ljungbergsfonden, genom sitt aktiva partnerskap, möjliggör samarbeten mellan olika aktörer inom entreprenörskap och akademi”.

Styrelsemötet hölls i samband med SM i UF på Älvsjömässan. Ljungbergsfonden var tävlingsvärd för det största priset ”Årets UF-företag”. Fondens VD Sara Jons delade ut priset till duktiga UF-företaget Locker room talk UF, som består av Rogerio Silva och Shanga Aziz. Så här löd juryns motivering:  ”Med en genomgående hög prestation i alla delmoment har detta UF-företag visat på sin förståelse för samtida utmaningar, sin förmåga att kunna gripa tag i och ruska om mottagaren och sin kapacitet att bygga vidare på sitt budskap. Med väl valda hjälpmedel har de presenterat och sålt in sitt koncept. Därtill har UF-företagarna visat på ett starkt lärande, ett väloljat samspel sinsemellan och en respekt för varandras roller som är genuin. Med tydlighet har de framfört hur de har utvecklats av UF-företagandet och gjort det bästa av varandras förmågor och egenskaper. UF-företaget är samtida, arbetar snabbfotat och är klockrena förebilder för Sverige till EM.”

Stort grattis och lycka till på EM i Bryssel!

William Bergman går första året på gymnasiet i Falun, och han följde arbetet under SM. Se hans coola film om SM och Ljungbergsfonden som stolt tävlingsvärd för Årets UF-företag!