27 aug.

Fahlu Bergsskola

Sveriges första högre civila tekniska utbildning startades i Falun, där Faluns högteknologi avgjorde Bergsskolans lokalisering. För 200 år sedan, i december 1819, undertecknade kung Karl XIV Johan privilegiebrevet som var stiftelseurkunden för Fahlu Bergsskola. Sverige fick därmed sin första högre…