24 aug.

Ljungberg i trä

Det är motorsågsskulptören Torbjörn Lindgren från Leksand som har skapat alstret, där han ur en fyra meter hög lärkstubbe sågat fram ett konstverk som visar personligheter från trakten. En av personerna är Erik Johan Ljungberg som tronar fram med bestämd uppsyn. Men någon…