22 okt.

Trä i fokus

Träbyggande Ljungbergsfonden har under hösten 2013 som mål att stärka våra tre huvudregioner till att bli föredömen inom träkunskap och träbyggande. Detta sker etappvis där det första steget är att förse regionernas lärosäten med klassuppsättningar av trälitteratur. I detta ”startkit” får man veta mer…