16 mars

Avancerad teknik kräver ökad kompetens

Hjärnkraft Morgondagens sågverk är högteknologiska processindustrier. För att få mesta möjliga effekt ur den avancerade tekniken krävs ökad kompetens – på alla nivåer i företaget. I detta nummer av Hjärnkraft fokuserar vi på välutbildade tekniker. Nyckelmedarbetare som tillsammans med motiverade…

15 mars

Invigning Wood 2012

Invigning Wood 2012 Ljungbergsfonden deltog på invigningen av Wood 2012 på Skoghalls Bruk den 13 mars. Wood 2012 är en satsning för effektivisering och utveckling av Skoghalls Bruk och man investerar 850 miljoner i projektet. Koncernledningen var på plats med…