17 apr.

Nyhetsbrev från Gävleborg plus

Välkomna att ta del av nyhetsbrevet från Gävleborg plus, det skogsindustriella klustret i Gävleborg. Läs om ingenjörskvällar, nya co-op-företag inom klustret samt högskolans förstudie kring en bioverkstad för design och produktutveckling av och med biobaserade material. Klicka här för att…

15 apr.

Ung Företagsamhets regionala mässor

Ljungbergsfonden har under våren besökt de flesta regionala UF-mässorna i våra huvudregioner. Verksamhetsstöd har delats ut och på UF Dalarnas mässa deltog vi i juryarbetet med ”Årets monter” där Fonden var tävlingsvärd och juryordförande. Det är verkligen helt fantastiskt att delta…