17 feb.

Vetenskapliga artiklar och projektrapporter

Nu kan man på vår hemsida ta del av intressanta vetenskapliga artiklar och projektrapporter som berör projekt där Ljungbergsfonden varit en stor samarbetspartner, och många gånger också initiativtagare. Den första vetenskapliga artikeln är skriven av Anders Jidesjö, universitetslektor på Linköpings…