24 mars

Nästa generation i skogen får investeringsmedel

Nästa generation i skogen – Älvdalens utbildningscentrum, Södra Vikens naturbruksgymnasium och SLU i Umeå är med och driver spetsutveckling Under styrelsemötet den 22 mars beslutade styrelsen för Ljungbergsfonden att investera 5,6 Mkr i ett skogligt utvecklingsprojekt där Älvdalens Utbildningscentrum, Södra Viken…

Nyheter 17 mars

Teknikmässan

Syftet med Teknikmässan är att ge eleverna möjlighet att träffa företag som finns i branschen efter att man läst en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Teknikmässan består av fyra moment: besöka företagens montrar i mässdelen, lyssna på i förväg valda företag…