Ansökan

Innan du fyller i denna ansökan ska du ha läst instruktionerna på sidan Söka medel.

OBS! Det går att jobba med ansökan i flera steg. Klicka på spara längst ner så får du en länk via mail så att du kan återvända till ansökan senare. Ljungbergsfonden ser inte din ansökan förrän du klickat på Skicka in.

Alla belopp ska anges i hela kronor. Hundra tusen kronor skrivs alltså: 100000

Välj det alternativ som huvudsakligen beskriver projektets fokusområde

Sökandes kontaktinformation för projektet

Beskriv bakgrund och syfte med projektet samt vilken skillnad projektet kommer att göra för verksamheten. Beskriv även hur projektet är en del av den pedagogiska planen och hur resultaten skall kommuniceras.

Uppge mätbara mål med projektet

Redovisa budget fördelat på kalenderår, gärna kopplat till tidplan. Redovis egen insats (direkta medel samt tid omräknat med 350 kr/tim) samt eventuella samarbetspartners insats.

Möjlighet att ladda upp relevanta dokument innehållande information om projektets budget.

1

Filnamn:

Filstorlek:

Redovisa tidplan, gärna kopplat till budget

Möjlighet att ladda upp relevanta dokument innehållande information om projektets tidplan.

1

Filnamn:

Filstorlek:

Fyll i hur den ekonomiska fördelningen ser ut mellan projektägaren och samarbetspartners, fyll också i beloppet ni ansöker om ur Ljungbergsfonden.

Möjlighet att ladda upp relevanta dokument innehållande information om projektet.

1

Filnamn:

Filstorlek:

Fyll i kontaktuppgifter till den personen som ska godkänna ansökan. (Exempelvis chef eller rektor.)
Attestpersonen kommer att få ett mail först efter att ansökan skickats in för granskning och Ljungbergsfonden bedömt den som komplett.

För att bekräfta ansökan skickar vi mail till två mailadresser. Följ instruktionerna i mailet för att bekräfta ansökan.

När du sparar din ansökan kommer du få en länk skickad till din angivna e-postadress. Med hjälp av länken kan du gå tillbaka och jobba vidare med din ansökan. Ljungbergsfonden ser inte ansökan förrän du väljer att klicka på Skicka in – vilket du kan göra i nästa steg.